Dolors Llobet, feminitzant el sindicat

Dolors Llobet

Aquest és el lema de la conferència de dones i homes de CCOO que es va celebrar el passat dia 3 de març i on 350 sindicalistes van debatre i avalar les propostes sobre igualtat de gènere sortides del procés participatiu dut a terme a través d’una enquesta a l’afiliació i de debats presencials a totes les federacions i unions del sindicat.

Feminitzar el sindicat? Per què?

  • Perquè en la societat patriarcal en la que vivim està l’origen de les desigualtats i discriminacions que pateixen les dones pel fet de ser-ho.
  • Perquè el sindicat té els mateixos problemes d’igualtat de gènere que el conjunt de la societat.
  • Perquè l’avenç de dones en afiliació i representació sindical necessita que el sindicat avanci amb la mateixa força en matèria de gènere per ser reflex de la seva realitat.
  • Perquè avançar en igualtat de gènere ens farà millorar les condicions de treball i de vida de tots i totes.
  • Perquè feminitzant el sindicat ajudarem a la feminització de la societat.

Fa 25 anys va tenir lloc la primera conferència d’homes i dones de CCOO i va significar que el nostre sindicat incorporés la lluita per la igualtat de gènere com una de les seves senyes d’identitat.

Avui l’aposta per la feminització del sindicat és un compromís de les dones i els homes de CCOO per transformar la nostra organització, incorporant els valors, les pràctiques, les formes de treball, els horaris, la presa de decisions que ens facin avançar en l’objectiu de ser una organització que posa al centre les persones i les seves necessitats.

Feminitzar el sindicat és aplicar la visió de gènere a les nostres pràctiques sindicals, revisant les nostres propostes per a la negociació col·lectiva, incorporant més dones a les taules de negociació i en els àmbits del sindicat on estan infrarepresentades, canviant formes de treball, gestionant els horaris i els temps de dedicació d’una altra manera, utilitzant les noves formes de comunicació i participació per facilitar-la…

Feminitzar el sindicat és incorporar la igualtat de gènere com un dels eixos principals de les propostes que formaran part dels debats i compromisos del proper congrés.

Com hem vist en els debats de l’Assemblea sindical oberta i de la Conferència de dones i homes la nostra afiliació ens reconeix com un instrument útil per a la millora de les condicions de treball i vida de la gent però ens demana canvis per respondre als reptes actuals.

El sindicat ha d’estar a l’alçada d’aquests nous requeriments i jo em sento orgullosa d’una organització que es compromet a fer canvis i que entén que avançar en la igualtat efectiva entre dones i homes és un dels eixos principals.

Dolors Llobet